Over deze site

Over de wet op de vaste boekenprijs in Vlaanderen

Op 1 juli 2017 werd in Vlaanderen een Gereglementeerde Boekenprijs (GBP) ingevoerd.

Dit houdt in dat een uitgever of importeur de prijs van het boek (zowel papier als e-boek) bepaalt en dat boekverkopers deze moeten respecteren gedurende een periode van 6 maanden na verschijnen. Boekverkopers mogen wel nog een maximale korting van 10% bieden aan consumenten.  Afwijkende kortingen (actieprijs, ledenprijs, combinatieprijs, serieprijs) zijn mogelijk, maar zijn aan bepaalde voorwaarden verbonden en zijn geldig voor alle boekverkopers.

Een aantal specifieke genres zoals wetenschappelijke, educatieve, tweedehands, antiquariaat en Engelstalige boeken vallen niet onder de GBP.

Nog meer vragen over de Gereglementeerde Boekenprijs? Raadpleeg onze pagina met veelgestelde vragen.

Over de wet op de vaste boekenprijs in Wallonië

In Wallonië geldt een aparte wet op de vaste boekenprijs. Voor meer informatie, zie https://www.prixdulivre.be/.

Referentiedatabank

Meta4books bouwde op vraag van het kabinet van de Vlaamse Minister van Cultuur Boekenbank uit als referentiedatabank voor de gereglementeerde boekenprijs in Vlaanderen. Uitgevers en importeurs kunnen via Boekenbank de gereglementeerde prijs van hun boeken en afwijkende prijzen vastleggen.

Deze prijsinformatie is vervolgens raadpleegbaar binnen Boekenbank en beschikbaar voor boekverkopers voor download in hun eigen systeem. Daarnaast bouwde Meta4books deze publieke website zo dat de gereglementeerde prijzen kunnen opgezocht worden en eventuele inbreuken kunnen gemeld worden.

Documentatie over de wetgeving

Decreet houdende invoering van een gereglementeerde boekenprijs
Uitvoeringsbesluit van de gereglementeerde boekenprijs

Nulmeting

De wet op de vaste boekenprijs komt er op vraag van de boekensector en heeft als doel deze te versterken en te wapenen voor de toekomst en moet bijdragen tot een divers en breed beschikbaar aanbod aan boeken. Tevens dient de GBP ter bescherming van de kwaliteitsboekhandel en moet het de dalende trend van het aantal boekhandels kunnen afremmen of zelfs keren.

Om een degelijke nulmeting te verkrijgen is een meting over heel 2016 (het laatste volledige jaar zonder GBP) uitgevoerd door GfK. Op basis hiervan kan immers bij de eerste controle op een adequate en volledige manier worden vastgesteld wat de impact ervan is.

Het rapport van de nulmeting kunt u hier bekijken.

Contact

Klik hier om contact op te nemen.